EFQM Mükemmellik Modeli, tüm paydaş beklentilerini dengelememizi
ve sadece sonuçlara değil işlerimizi nasıl yaptığımıza da odaklanmamızı,
sürdürülebilirliği garanti altına almamızı sağlıyor.
Kurumsal mükemmelliğe giden yolda
bütünsel bir bakış açısı sağlayan bu modeli üst çerçeve olarak kabul edip,
mükemmelliğin temel kavramlarının bilinci ile
girdi kriterlerinde planladığımız sistematik faaliyetlerle
bizi geleceğe taşıyacak sonuçları sağlamayı hedefliyoruz.